วันที่ 27 มีนาคม 2566 กองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด ได้ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้ป่วยติดเตียงในตำบลนาสะอาด นำโดย นายอนันต์ โฆสิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด และคณะผู้บริการ