ข้อมูลการติดต่อ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด
หมู่ที่ 2 ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41260
โทรศัพท์ 042 145 430
โทรสาร 042 145 430
saraban@nasaardlocal.go.th

 

mungmee