Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 23 ก.ค.2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาสะอาดได้เป็นตัวแทนระดับอำเภอ เข้าร่วมแช่งขันกิจกรรมจักรยานขาในระดับจังหวัด และผลการแข่งขันประเภท อายุ่ 3-4 ปี หญิง ด.ญ.ดีฮาดา ภานุรักษ์ ได้ลำดับที่ 2 ในการแข่งขันระดับจังหวัด

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันพุธที่ 24 ก.ค. 2567 นำโดย นายอนันต์ โฆสิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด พร้อมด้วยรองนายก และกองกองสวัสดิการสังคม ออกมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 67 โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567 โดยการนำของนายอนันต์ โฆสิต นายกอบต.นาสะอาด พร้อมคณะบริหาร เจ้าหน้าที่พนักงาน อบต.นาสะอาด ผู้นำท้องถิ่นและคณะครูและเด็กนักเรียนศพด.ตำบลนาสะอาด ได้ ร่วมกันแห่เทียนพรรษา ถวายที่วัดหายโศกค่ะ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาสะอาด จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ขึ้นโดยมีนายอนันต์ โฆสิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด เป็นประธานเปิดการประชุม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาสะอาดจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ ประจำปี 2567

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันพุธที่19 มิถุนายน 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาสะอาดได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้แสดงความรักความเคารพและรู้จักการระลึกถึงพระคุณของครู

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายอนันต์ โฆสิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสร้างคอม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวเด่น

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ด้วย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด นำโดยท่านนายกอนันต์ โฆสิต ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2567

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 นายอนันต์ โฆสิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด ให้เกียรติเป็นประธานในงานมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กนักเรียนที่ผ่านการเตรียมความพร้อมในระดับปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาสะอาด

Continue Reading...