วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด ได้ออกทำการตัดกิ่งต้นไม้ที่กีดขวาง การจราจรตามเส้นทางในพื้นที่ของ ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี