วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด ได้เข้าอบรมโครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลดการเกิดมลพิษทางอากาศและแนวทางป้องกันการ เกิดมลพิษทางอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องอุดรธานีแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓) โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

mungmee