วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 นายอนันต์ โฆสิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด ให้เกียรติเป็นประธานในงานมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กนักเรียนที่ผ่านการเตรียมความพร้อมในระดับปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาสะอาด

Admin