วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายนพพล โพนพุฒ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า ณ ตลาดปลาเทศบาลตำบลสร้างคอม ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม

mungmee