วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายอนันต์ โฆสิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ผู้นำชุมชน ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสร้างคอม