เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมี นายอนันต์ โฆสิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงาน และคณะครู ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้