วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายอนันต์ โฆสิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสร้างคอม

mungmee