วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายอนันต์โฆสิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด ออกตัดต้นไม้ที่ล้มกีดขวางทางจราจร ถนน เส้นทางบ้านโปร่งสวรรค์ – บ้านโนนสังวาล เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่และมีลมกระโชกแรง จึงทำให้ต้นไม้ล้มกีดขวางทางจราจร ทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ทำการออกบริการตัดต้นไม้ที่กีดขวางทางจราจรออกเพื่อให้การสัญจรเป็นปกติ

mungmee