Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาสะอาด สังกัดกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด รับสมัครเด็กนักเรียน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

❌ด่วน‼️กระทรวงสาธารณสุขยกระดับเตือนภัยโควิด-19 เป็น ระดับ 4 ทั่วประเทศหลังยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูง ❌📌มาตรการควบคุมหลังยกระดับเตือนภัยโควิดระดับ 4 ทั่วประเทศ 🔴งดเข้าสถานที่เสี่ยง 🔴งดทานอาหารร่วมกัน 🔴เลี่ยงไปซื้อของที่มีคนจำนวนมาก เช่น ตลาด ห้าง 🔴เลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่นนอกบ้าน 🔴งดร่วมกิจกรรม กลุ่มตามเกณฑ์ต่างๆ 🔴มาตรการทำงานที่บ้านให้ได้ร้อยละ 50-80 🔴ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด หากจำเป็นใช้รถยนต์ส่วนตัว 🔴เลี่ยงไปต่างประเทศ 🔴หากเข้าประเทศต้องปรับตัวในสถานที่กักกัน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง บริเวณภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับที่ 1 (1/2565) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 15-18 มกราคม 2565)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุตรธานี

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุดรธานี

Continue Reading...